JUŻ U NAS OD STYCZNIA 2024 ROKU!!!

ODPŁATNE ZABIEGI LASEROWE W ZAKRESIE GINEKOLOGII ESTETYCZNEJ

UL. PIŁSUDSKIEGO 157

Zapraszamy do naszej poradni ginekologoczno-położniczej

Osoby zmagające się z wieloma współistniejącymi chorobami zazwyczaj muszą korzystać z różnych przychodni i lekarzy. Przydzielenie leków, które wzajemnie nie będą się wykluczać, nie jest proste, gdy jeden specjalista nie ma dostępu do karty prowadzonej u drugiego. Dlatego MCM Widzew uruchomiło opiekę koordynowaną.

cd. https://lodz.pl/artykul/wygodna-nowosc-dla-pacjentow-z-lodzi-opieka-koordynowana-w-mcm-widzew-58408/

Sfinansowano w ramach Unii na panedemię COVID-19

Miejskie Centrum Medyczne „Widzew” w Łodzi zrealizowało Grant udzielony przez Grantodawcę - Ministra Zdrowia, na realizację Przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia („e-usługi POZ”), finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 nr POIS.11.03.00-00-0074/22, dla którego została zawarta umowa nr UM.POZ2.U-9007.2022-00/4559/2023/324 pomiędzy MCM Widzew w Łodzi a Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia w Warszawie.


Wysokość Grantu wynosi 136.219,60 PLN
(słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych 60/100)

"Bilans zdrowia dojrzałej kobiety i dojrzałego mężczyzny" to inicjatywa finansowana z budżetu Miasta Łodzi, która umożliwia nieodpłatne wykonanie podstawowych badań profilaktycznych dla mieszkańców Łodzi. Do skorzystania z pakietów badań zapraszamy kobiety w wieku 40 – 65 lat i mężczyzn w wieku 45 – 70 lat.

Projekt "PrzyStań DiM" realizowany przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi, Szpital im. J. Babińskiego w partnerstwie z Województwem Łódzkim, Miastem Łódź, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wkraczamy w nową jakość! Opieka koordynowana w MCM Widzew! Leczenie chorób przewlekłych już u swojego lekarza rodzinnego + szerszy pakiet badań w POZ (w sytuacjach uzasadnionych medycznie). Jest to nowy program NFZ, ale przede wszystkim jest to szansa rozwoju systemu opieki zdrowotnej na poziomie lekarzy rodzinnych.

Drodzy Pacjenci,
W naszych poradniach lekarzy rodzinnych "MCM Widzew" realizujemy bezpłatny program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK)? ♥️🩺
Kto może wziąć udział w programie?
 • 💉osoby w wieku 35-65 lat u których nie stwierdzono chorób układu krążenia,
 • 💉osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystały z programu również u innego świadczeniodawcy.
Pewnie zastanawiasz się dlaczego badania profilaktyczne CHUK są tak ważne?
Spieszymy już z odpowiedzią! Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce. Celem programu jest obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu schorzeń sercowo-naczyniowych aż o ok. 20 % !
Z programu mogą skorzystać pacjenci zadeklarowani do lekarza POZ w "MCM Widzew". Znajdziesz nas na ulicy:
 • 🏥Piłsudskiego 157,
 • 🏥Elsnera 19,
 • 🏥Sacharowa 21A.

Zgłoś się do programu profilaktyki i zadbaj o swoje zdrowie ‼️ Zadzwoń już dziś! Zapisy pod numerem telefonu:
 • 📞+48 451-166-555 (pacjenci z poradni Elsnera 19 oraz Sacharowa 21A)
 • 📞+ 48 451-166-556 (pacjenci z poradni Piłsudskiego 157)

Nie pożałujesz!
Załączniki:
ULOTKA (PDF, 140KB)
Łódzcy seniorzy mogą korzystać z 240 bonifikat i ulg, które oferuje Karta Łodzianina. W ramach Karty Łodzianina stworzono nawet specjalny Pakiet Seniora dla osób 60 plus, który od 1 października zastąpi Łódzką Kartę Seniora.

Łódzka Organizacja Turystyczna przygotowała specjalny pakiet ulg i zniżek dedykowany seniorom, którzy zdecydują się założyć Kartę Łodzianina. Przypomnijmy, że od 1 października Miejska Karta Seniora nie będzie już wydawana. Ale dostępne na niej bonifikaty zostały włączone do specjalnego Pakietu Seniora na Karcie Łodzianina. Osoba, która zdecyduje się "zamienić" dotychczasową Miejską Kartę Seniora na Kartę Łodzianina (o ile do tej pory jej jeszcze nie ma) będzie mogła skorzystać z około 240 bonifikat i ulg przysługujących każdemu łodzianinowi korzystającemu z karty - w tym specjalnego Pakietu Seniora oznaczonego żółtą literą S na liście zniżek. A tych dedykowanych tylko seniorom ulg jest 18. Z Kartą Łodzianina senior skorzysta też z bezpłatnej komunikacji miejskiej, gdy będzie się wybierał na coroczne Łódzkie Senioralia.

Co trzeba zrobić, by założyć Kartę Łodzianina? Można zrobić to on - line, nie wychodząc z domu, korzystając z rejestracji na stronie https://kartalodzianina.pl/n-rejestracja.qbpage

Ale wiemy, że nie wszyscy seniorzy korzystają z internetu. Dostępne są 23 punkty w całym mieście, do których wystarczy przyjść ze swoim dowodem osobistym oraz rozliczeniem PIT z 2021 r. Z pomocy w założeniu Karty Łodzianina można skorzystać w: Centrum Obsługi Karty przy ul. Piotrkowskiej 87, Informacji Turystycznej przy ul. Piotrkowskiej 28, w punktach obsługi karty w centrach handlowych: Manufaktura i Port Łódź, w Orientarium, ale też w 18 filiach bibliotecznych na osiedlach przy ulicach: Powstańców Wielkopolskich 3, Rojnej 39, Natalii 4, Łagiewnickiej 118, Tuwima 46, Motylowej 13, Kostki Napierskiego 4, Ketlinga 21, Bartoka 27, Cieszkowskiego 11a, Zachodniej 12, Wróblewskiego 67, Wilczej 7, Brzeźnej 10, Przybyszewskiego 46/48, Zaolziańskiej 49, Zakładowej 50 i Boya Żeleńskiego 15.

Pakiet Seniora jest też włączany automatycznie każdemu posiadaczowi Karty Łodzianina, który ukończył 60 rok życia.

Seniorze, pamiętaj, do 30 września załóż Kartę Łodzianina i korzystaj z 240 zniżek - w tym 18 bonifikat dedykowanych tylko Tobie. Koszt wyrobienia takiej karty to 1 zł.
Karta Łodzianina dla seniora

W najbliższy piątek 7 stycznia 2022 r. punkt pobrań przy al. Piłsudskiego będzie nieczynny.
W tym dniu zapraszamy do punktów w przychodniach ul. Elsnera 19 i ul. Sacharowa 21a.

W najbliższy piątek 24 grudnia 2021 r. punkt pobrań przy al. Piłsudskiego będzie nieczynny.
W tym dniu zapraszamy do punktów w przychodniach ul. Elsnera 19 i ul. Sacharowa 21a.

Mama w pracy, niania w domu
Chcesz wrócić do pracy lub pracujesz po urodzeniu dziecka?
Planujesz zatrudnić nianię?
Zgłoś się do projektu i uzyskaj dofinansowanie opieki nad dzieckiem!

Urząd Miasta Łodzi zaprasza łodzianki do udziału w projekcie „Mama w pracy, niania w domu” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt przewiduje udzielenie wsparcia 45 pracującym Kobietom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.

Zachęcamy do sprawdzenia kampanii społecznej "ŁÓDŹ oddychaMY". Jej celem jest zwiększenie wiedzy Łodzian na temat problemu smogu oraz zmiana postrzegania, myślenia i postawy wobec tego zagadnienia.

W najbliższy poniedziałek 9 sierpnia 2021 r. punkt pobrań przy al. Piłsudskiego będzie nieczynny.
W tym dniu zapraszamy do punktów w przychodniach ul. Elsnera 19 i ul. Sacharowa 21a.

Zachęcamy do sprawdzenia listy punktów poboru wymazów w kierunku koronawirusa w łódzkiem. Lista punktów jest na bieżąco aktualizowana. 
Punkty poboru wymazów w kierunku COVID-19

Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 – otrzymasz niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta. Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w kilku językach.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

15 maja rozpoczynają VII Łódzkie Senioralia. To dwa tygodnie wydarzeń dla seniorów organizowanych raz do roku przez Urząd Miasta Łodzi we współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz osób 60+. W tym roku 50 partnerów przygotowało 200 wydarzeń, które będą organizowane w plenerze oraz w trybie online w dniach 15-29 maja br.

Informacja o realizacji zadania:

 ,,Wykonanie 2 mikroinstalacji PV w budynku MCM "WIDZEW" w Łodzi al. Piłsudskiego 157”

Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

UWAGA! Pobieramy krew na badanie odpłatne:

 • przeciwciała przeciw COVID-19 IgG – 90,00 zł
 • przeciwciała przeciw COVID-19 IgM – 90,00 zł

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczął się nabór do III edycji projektu Srebrny Biznes, w ramach którego osoby 50+ mogą otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności oraz wsparcie pomostowe (o dofinansowanie mogą starać się również młodsze osoby, pod warunkiem, że ich działalność gospodarcza będzie wpisywać się w obszar srebrnej gospodarki, czyli usług skierowanych do osób w wieku senioralnym).

Uwaga w dniu 2 kwietnia 2021 punk pobrań AL. Piłsudskiego 157 bedzie nieczynny! Punkt pobrań Sacharowa oraz Elsnera czynne w godzinach 7:48 - 10:00

Oferta nieaktualna

W naszym budynku przy al. Piłsudskiego 157 wynajmiemy atrakcyjny lokal znajdujący się przy wejściu głównym na parterze o powierzchni 55,78 m2 na działalność o charakterze medycznym

Lokal składa się z 3 sąsiadujących pomieszczeń. 

Pomieszczenia można oglądać od pon do piątku w godzinach 9-15, nr tel 42 674 86 36- osoba do kontaktu Justyna Kulk

Oferta nieaktualna

Poszukujemy osób na stanowisko:

Rejestratorka medyczna

Szanowni Państwo,

Zachęcam do korzystania z informatora dla osób z niepełnosprawnościami, zamieszczonego na stronie Urzędu Miasta Łodzi:

https://uml.lodz.pl/niepelnosprawni/informacje/informatory-dla-osob-niepelnosprawnych/informatory-2020/

,, Wykonanie 2 mikroinstalacji PV w budynku MCM "WIDZEW" w Łodzi

al. Piłsudskiego 157”

zostało zrealizowane przy udziale środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi zostało nominowane do #gaszynchallenge, które ma na celu pomoc małej Mai w powrocie do zdrowia, za co bardzo trzymamy kciuki. ❤️❤️❤️????

Do 30 września z naszą placówką wszystkie osoby głuche mogą połączyć się zdalnie przy pomocy tłumacza języka migowego. W tym celu za pomocą komunikatora Skype nawiązać połączenie z tłumaczem. Użytkownik na skype nazywa się PZGdlaUM. Proszę powiedzieć tłumaczowi do jakiej placówki ma zadzwonić. Tłumacz nawiąże połączenie telefoniczne i będzie na żywo tłumaczył rozmowę z PJM na język polski. Usługa jest dostępna od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 18.

Oferta nieaktualna

Lokal użytkowy o powierzchni 9 m2  – parter, 1 pomieszczenie, osobne wejście od ulicy Niciarnianej.

Przeznaczenie na działalność – np. kiosk, ajencja, usługi drobne typu dorabianie kluczy, naprawy odzieży.

Możliwość obejrzenia lokalu od poniedziałku do piątku w godz 9-15.

Kontakt pod numerem telefonu: Justyna Kulka – 42 674 86 36

Miło Nam poinformować iż na terenie Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" przy al.Piłsudskiego 157 stoi już maseczkomat.

Każdy łodzianin będzie mógł zaopatrzyć się w bardzo dobrej jakości maseczkę - wielokrotnego użytku, z atestem, za niewielką kwotę. Maseczkomaty staną w dostępnych dla mieszkańców lokalizacjach w całym mieście. W całej Łodzi na tą chwilę postawione zostanie 20 maseczkomatów.

Miejskie Centrum Medyczne „Widzew” w Łodzi proponuje 2 pomieszczenia do wynajęcia na działalność medyczną np. gab. lekarski, gabinet stomatologiczny.

Lokale wyposażone w media – tj. woda, prąd, co.

Lokale o powierzchni 1- 21,60mkw, 2 – 21,15mkw.

Pomieszczenia można wynająć osobno bądź razem, maja przejście.

Więcej informacji tel 42 674 86 36.

Uwaga nowy telefon do Centrum Aktywnego Seniora: 502 322 547

Szanowni pacjenci deklaracja dostępności opublikowana została pod tym adresem. Dodatkowo informujemy, że w każdej naszej placówce znajduje się aplikacja dla osób niewidzących TOTUPOINT.

 

Drodzy Seniorzy,

w związku z alarmująca sytuacją związana z przypadkami koronawirusa SARS-CoV 2, dla Państwa i bezpieczeństwa osób prowadzących zajęcia, decyzją jest Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zamknięcie na okres 2 tygodni - tj. do dnia 25 marca (możliwe, że dłużej) - wszystkich Centrów Seniora na terenie Łodzi.

 

Dzień Seniora organizowany w dniu 11 października 2019 r. w Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora, przy ul. Szpitalnej 6   zorganizowany dzięki Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" wraz z  Urzędem  Miasta Łodzi zaprasza mieszkańców Łodzi na bezpłatne badania w kierunku wykrycia wirusowego zapalenia wątroby typu C.

Z badania w kierunku WZW typu C powinny w skorzystać osoby w wieku  25 – 59 lat w szczególności: 

 • mieszkające z osobą zakażoną HCV,
 • hospitalizowane  w ciągu ostatnich 15 lat,
 • dializowane,
 • poddające się zabiegom upiększającym i medycznym – tatuaże, kolczykowanie, wizyty u kosmetyczki, stomatologa
 • przyjmujące narkotyki dożylnie lub donosowo.

Wirus HCV mnoży się w komórkach wątroby, uszkadza ją,  wywołując wirusowe zapalenie wątroby typu C . Choroba może rozwijać się przez wiele lat nie dając żadnych objawów, ale u części zakażonych może prowadzić do marskości  czy raka wątroby.

Dlaczego warto się zbadać:

 • choroba może przez wiele lat nie dawać objawów – nie wiemy, że jesteśmy chorzy, nie leczymy się, choroba postępuje, zakażamy innych
 • nie ma szczepionki,
 • badanie umożliwia wykrycie wirusa i podjęcie leczenia
 • dostęp do bezpłatnego badania wykrywającego wirusa jest utrudniony, nie może go zlecić lekarz poz (musi specjalista - hepatolog).

Do badania pobierana jest krew pacjenta, a badanie stwierdza obecność przeciwciał anty-HCV. 

 

 

BADANIA LABORATORYJNE WYKONAĆ MOŻNA:

Ul. Piłsudskiego 157      W GODZINACH  7.30-9.30

Ul. Elsnera 19                  W GODZINACH 7.45-10.15

Ul. Gorkiego 21a           W GODZINACH 7.45-10.15