Miejskie Centrum Medyczne „WIDZEW”, w którego skład wchodzą placówki: ul. Piłsudskiego 157, ul. Sacharowa 21A oraz Elsnera 19, oferują kompleksowe usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych i dla dzieci, specjalistyczną opiekę ambulatoryjną świadczoną przez wysokiej klasy specjalistów, rehabilitację leczniczą realizowaną przez fachowych lekarzy i fizjoterapeutów, diagnostykę obrazową w postaci badań radiologicznych, ultrasonograficznych oraz densytometrię, a także pełen dostęp do badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Większość usług realizujemy w oparciu o posiadane od wielu lat umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Oferujemy pomoc profesjonalnej kadry medycznej: doświadczonych lekarzy, wykwalifikowanych pielęgniarek i położnych, fizjoterapeutów oraz techników.

Dokładamy starań, żeby nasi pacjenci czuli się bezpiecznie oraz byli usatysfakcjonowani poziomem usług świadczonych w naszych placówkach. 

Wierzymy, iż jednoczesny rozwój świadczenia opieki medycznej oraz działań profilaktycznych, zapewni sukcesywną poprawę stanu zdrowia naszych pacjentów.

 

wsparcie lodz widzew miejskie centrum medyczne
pediatra lodz widzew miejskie centrum medyczne
lekarz internista lodz widzew miejskie centrum medyczne
dokumentacja medyczna lodz widzew miejskie centrum medyczne