Fotowoltaika w Miejskim Centrum Medycznym Widzew w Łodzi – dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

2020 rok - ETAP I:

Dofinansowanie ze środków WFOŚIGW W Łodzi - Wykonanie 2 mikroinstalacji PV w budynku MCM "Widzew" w Łodzi al. Piłsudskiego 157.
koszt całkowity: 199 877,06 zł
dotacja: 159 900,00 zł

Artykuł na stronie UML.LODZ.PL

2024 rok - ETAP 2:

Modernizacja energetyczna budynku MCM Widzew w Łodzi - etap II - rozbudowa instalacji pv.
koszt całkowity: 336 712,50 zł
dotacja: 218 250,00 zł

Artykuł na stronie LODZ.PL

Zadanie Modernizacja energetyczna budynku MCM Widzew