Zachęcamy do sprawdzenia listy punktów poboru wymazów w kierunku koronawirusa w łódzkiem. Lista punktów jest na bieżąco aktualizowana. 
Punkty poboru wymazów w kierunku COVID-19