Informacja o realizacji zadania:

 ,,Wykonanie 2 mikroinstalacji PV w budynku MCM "WIDZEW" w Łodzi al. Piłsudskiego 157”

Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Dofinansowanie w wysokości  159 900,00 zł  w formie dotacji.
Całkowita wartość robót wynosi:  202 912,50 zł.


Projekt obejmuje wykonanie dwóch mikroinstalacji PV o łącznej mocy 49,58 kWp.

 

wfos s


widzew