Osoby zmagające się z wieloma współistniejącymi chorobami zazwyczaj muszą korzystać z różnych przychodni i lekarzy. Przydzielenie leków, które wzajemnie nie będą się wykluczać, nie jest proste, gdy jeden specjalista nie ma dostępu do karty prowadzonej u drugiego. Dlatego MCM Widzew uruchomiło opiekę koordynowaną.

cd. https://lodz.pl/artykul/wygodna-nowosc-dla-pacjentow-z-lodzi-opieka-koordynowana-w-mcm-widzew-58408/