Miejska Przychodnia „Widzew” w Łodzi ogłasza przetarg na badanie sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy 2016 r. dla Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 157.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja