W mailu prosimy podać:
Imię i Nazwisko, date urodzenia, numer telefonu, Lekarz prowadzący, nazwa leku, aktualne dawkowanie, liczba dni

Przykład:
Imię i nazwisko pacjenta: Adam Nowak
Numer telefonu: 123 345 567
Imię i nazwisko lekarza prowadzącego: prof. X
PESEL: 69111109090 / data urodzenia: 11.11.69
Lek i dawkowanie: Adadox tabl. 2mg Dawkowanie 1-0-0 na 60 dni

Czas oczekiwania na recepty na leki stałe, wynosi do 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia.

Jeśli posiada Pani/Pan Internetowe Konto Pacjenta (IKP) czterocyfrowy kod recepty zostanie automatycznie wysłany sms-em po wystawieniu recepty przez lekarza.
Lekarz wypisze tylko te leki, które stanowią kontynuację dotychczasowego leczenia i były już wcześniej przepisywane przez lekarzy naszej przychodni. W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na lek/leki dotychczas nie ordynowane przez naszych lekarzy, możemy odmówić wystawienia recept.
 
recepty