Miejska Przychodnia „Widzew” w Łodzi z siedzibą: 92-332 Łódź, ul. Piłsudskiego 157 przedstawia wyniki przetargu na wykonanie prac budowlanych.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY