Miejska Przychodnia „Widzew” w Łodzi z siedzibą: 92-332 Łódź, ul. Piłsudskiego 157 ogłasza wyniki postępowania dot. zapytania cenowego na „sprzedaż i dostawę produktów leczniczych oraz środków opatrunkowych i innych wyrobów medycznych do Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w Łodzi przy al. Piłsudskiego 157. Sprawa nr MCM"W"/22/2016

 

Wyniki postępowania