Miejska Przychodnia „Widzew” w Łodzi z siedzibą: 92-332 Łódź, ul. Piłsudskiego 157 ogłasza wyniki postępowania dot. zapytania cenowego na „wykonanie usługi odbioru i unieszkodliwienia odpadów medycznych Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w Łodzi przy al. Piłsudskiego 157. Sprawa nr MCM"W"/21/2016"

 

Wyniki postępowania